Dokumenti za javnost

Izveštaji 2023.godine

Školski program za period 2023-2028.preuzmite

Razvojni plan škole za period 2023-2028.preuzmite

Izveštaj o samovrednovanjupreuzmite

Godišnji plan rada škole

Godišnji plan obrazovno-vaspitnog rada 2023/24preuzmite

Prilog - tabela zaduženja nastavnog osoblja preuzmite

Godišnji pregled rada škole

Godišnji izveštaj o radu škole preuzmite

Izveštaj o radu tima za inkluzivno obrazovanje preuzmite

Izveštaj tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove preuzmite

Izveštaj o radu nastavničkog veća preuzmite

Izveštaj o radu direktora škole preuzmite

Izveštaj o radu tima za profesionalni razvoj preuzmite

Izveštaj o radu tima za samovrednovanje preuzmite

Izveštaj akcionog plana preuzmite

Izveštaj rada aktiva za školsko razvojno planiranje preuzmite

Izveštak rada stručnog aktiva za razvoj školskog programa preuzmite

Izveštaj o samovrednovanju preuzmite

Realizacija programa saradnje sa porodicom preuzmite

Izveštak o radu saveta roditelja preuzmite

Izveštaj stručnog usavršavanja zaposlenih preuzmite

Izveštaj o radu tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja preuzmite

Izveštaj o radu školskog odbora preuzmite


Ostali dokumenti

Prijava za prijeni ispit preuzmite obrazac


Spisak pravnih akata preuzmite


Statut preuzmite


Pravilnik o radu preuzmite


Pravilnik o radu školskog odbora preuzmite


Pravilnik o radu nastavničkog veća preuzmite


Pravilnik o radu saveta roditelja preuzmite


Pravila ponašanja preuzmite


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih preuzmite


Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika preuzmite


Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbdnosti u šolama i svih aktivnosti koje organizuje škola preuzmite


Pravilnik o ispitma preuzmite


Finansijski plan za 2023. godinu preuzmite