Vesti

Sve novosti vezane za rad škole kao i važna obaveštenja.

Događaji

Najave koncerata, takmičenja i ostalih važnih događaja

Galerija

Galerija slika sa važnih dešavanja vezanih za rad muzičke škole

Video

Video arhiva najvažnijih koncerata...

Smerovi individualne nastave

Gitara

Gitara spada takođe kao i klavir, u kordofone ili žičane instrumente, podgrupe - trzačkih instrumenata. Zvuk se proizvodi direktnim trzanjem žice, prstima (klasična gitara) ili trzalicom (đžez gitara). Zvuk se proizvodi okidanjem žica desnom rukom dok se levom vrši pritisak na žice na vratu gitare čime se dobijaju različiti tonovi....
Specifičnosti učenja sviranja na gitari:
Sviranje tonova apojando i tirando tehnikom, što takođe, kao kod klavira i harmonike, stvara određene teškoće u razdvajanju leve i desne ruke, ali glavni akcenat u početku učenja je pravilan razvoj prstiju desne ruke.
Nastavnici:
Đurić Mirko i Mešinkovski Duško

Saksafon

Zajedno sa klarinetom spada u istu grupu aerofonih instrumenata, gde ton takođe nastaje vibracijom jezička od trske na usniku instrumenta....
Specifičnosti učenja sviranja na saksafonu:
Savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja i pravilnog držanja usnika.
Nastavnici:
Kolesar Nandor i Janovič Ilona

Klavir

Klavir spada u kordofone ili žičane instrumente, na kojem se ton stvara udarima čekića po žicama. Čekići se pokreću preko složenog mehanizma, pomoću dirki koje sa nalaze na prednjoj strani - i nazivaju se klavijatura....
Specifičnosti učenja sviranja na klaviru:
Razdvajanje pokreta leve i desne ruke u mentalnom i fizičkom smislu.
Nastavnici:
Antalovič Eva, Antalovič Žužana, Rakić Stefan i Ćirović Nikola

Flauta

Spada u aerofone instrumente, kod kojih ton nastaje vibriranjem, a kod flaute prelamanjem vazdušnog stuba u cevi instrumenta....
Specifičnosti učenja sviranja na flauti:
savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja.
Nastavnici:

Harmonika

aerofoni muzički instrument, veoma prisutan i u tradicionalnoj muzici na našem prostoru. U upotrebi su dve vrste harmonika: s klavijaturom i s dugmetima. Veličina i zvučna različitost harmonike ovisi o broju dirki na klavijaturi, boji registara i količini basova....
Specifičnosti učenja sviranja na harmonici:
Slična je sa klavirom: takođe razdvajanje pokreta leve i desne ruke u mentalnom i fizičkom smislu.
Nastavnici:

Klarinet

Kao i flauta spada u aerofone instrumente, ali ton nastaje vibracijom jezička od trske na usniku instrumenta....
Specifičnosti učenja sviranja na klarinetu:
Savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja i pravilnog držanja usnika.
Nastavnici:

Tambura

Zajedno sa gitarom, spada u podgrupu - trzačkih instrumenata. Zvuk se proizvodi direktnim trzanjem žice, - trzalicom. Zvuk se proizvodi okidanjem žica desnom rukom dok se levom vrši pritisak na žice na vratu tambure čime se dobijaju različiti tonovi....
Specifičnosti učenja sviranja na tamburi:
Savladavanje tehnike desne ruke. Držanje trzalice, kao i opušteno trzanje žica.
Nastavnici:

Truba

spada u posebnu grupu limenih aerofonih instrumenata, kod kojeg ton nastaje vibriranjem vazdušnog stuba podstaknutim duvanjem kroz levkasti usnik instrumenta....
Specifičnosti učenja sviranja na trubi:
Savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja i pravilnog duvanja kroz usnik.
Nastavnici:

Udaraljke

Instrumenti nakojima se svira su: doboš koji predstavlja osnovu svih udaračkih instrumenta. Pored doboša tu su i timpani, koji se najčešće sreću u simfonijskim orkestrima, a mogu se čuti i u solo izvedbama....

Takođe, imamo i ksilofon-melodijski instrument koji je napravljen od drvenih pločica. Nećemo izostaviti ni komplet bubnjeva, deca uče osnovne sviranja na bubnju.
Nastavnik: Boško Purković